Welkom bij Dierenartspraktijk “De Greidhoeke”

Dierenartspraktijk “De Greidhoeke” is een praktijk gericht op paard en landbouwhuisdieren, daarbij zijn wij een gecertificeerd dek- en Ki-station voor alle hengsten.

De Greidhoeke is het gebied gelegen tussen de steden Franeker, Leeuwarden, Sneek en Bolsward. Het gebied staat bekend om haar uitgestrekte weidelandschap en rijke terpdorpen. Als praktijk zijn we veelal in dit gebied actief, maar we komen ook in andere delen van Friesland. Het praktijkgebouw bevindt zich aan de weg tussen Bolsward en Tjerkwerd.