Ontwormen

Jarenlang werden schapen routinematig iedere twee maanden ontwormd. Een relatief eenvoudige methode waarvan men dacht dat ze goed was.

Deze methode heeft inmiddels geleid tot het ontstaan van resisitentie (het wormmiddel 'werkt niet meer'). Ook in onze praktijk is inmiddels resistentie aangetoond van Haemonchus Contortus (rode bloedworm) tegen moxidectine (de werkzame stof in Cydectin).

Door bloedworm aangetaste lammeren werden behandeld met Cydectin en stierven alsnog.

Het is van het grootste belang, onnodig ontwormen te voorkomen. Op de praktijk kunnen we mestonderzoek doen om te kijken om welk type worm het gaat en hoe zwaar de besmetting is. Naar aanleiding daarvan kan besloten worden of het raadzaam is te ontwormen en zo ja, met welk middel. ook kunnen gerichte adviezen worden gegeven over omweiden.