Kreupelheden

Rotkreupel

Een van de meest voorkomende oorzaken van kreupelheid bij schapen is rotkreupel. De aandoening wordt veroorzaakt door twee bacteriën.
Fusobacterium Necrophorum is een bacterie die standaard voorkomt in de omgeving van het schaap.
De andere bacterie, Dichelobacter Nodosus, wordt vaak geïntroduceerd bij aankoop van nieuwe dieren of via bezoekers. Deze bacterie kan maximaal 14 dagen buiten een schaap overleven. Wanneer men een perceel dus 14 dagen leeg houdt, is het in principe 'rotkreupel-vrij'.

Behandeling
De behandeling van rotkreupel is intensief en omvat een groot aantal maatregelen. In de eerste plaats dient men individueel aangetaste dieren te bekapppen. Daarbij moeten losse hoorndelen zo veel mogelijk verwijderd worden, zonder dat in het leven wordt gesneden.

De losse hoorndelen vormen een bron van besmetting en dienen daarom verwijderd te worden. De klauwen moeten na het bekappen ingespoten worden met CTC (blauw) spray, het liefst even laten drogen en dan nog eens herhalen. Voor de genezing is het aan te raden om de schapen in dit stadium door de dierenarts te laten inspuiten met tilmicosine, een product dat niet mag worden afgegeven.
Bij voorkeur brengt men de dieren na behandeling naar een perceel waar minimaal twee weken geen schapen hebben gelopen. Ook verdient het aanbeveling de aangetaste dieren te scheiden van de schapen zonder klachten.

Men kan één of enkele dagen na het bekappen de dieren in een voetbad met zinksulfaat zetten. Daar dienen ze bij voorkeur een half uur in te blijven staan, hetgeen in de praktijk nogal eens moeilijk te bereiken is. Als de dieren uit het voetbad komen moeten de klauwen de kans krijgen op te drogen.

Drie weken na het bekappen dienen de schapen gecontroleerd te worden. Dieren die dan nog afwijkingen hebben moeten opnieuw behandeld worden op bovenstaande wijze. De schapen moeten daarna wederom op een schoon stuk land worden geplaatst. Daarna kan men ze weer door een voetbad halen. 

Uit het bovenstaande moge blijken dat voorkomen beter is dan genezen als het om rotkreupel gaat. 

Preventie

  • Tegen rotkreupel kan men enten met Footvax. Deze entstof beschermt uw schapen zo'n vier maanden. De enting heeft niet altijd evenveel succes en kan heftige reactie geven op de plaats van injectie.
  • Houd aangekochte dieren (rammen) enkele weken in quarantaine voordat u ze bij de koppel plaatst!
  • Zorg voor een optimale conditie van uw dieren, dus tijdig ontwormen, voldoende mineralen verstrekken en in leverbotgebieden tegen deze parasiet behandelen.
  • Minimaal twee maal per jaar de klauwtjes preventief bekappen.
  • Drassige landerijen vermijden
  • Selectie op klauwkwaliteit


Shelly Hoof
Dit is een aandoening waarvoor nog geen Nederlandse naam bestaat, maar die in ons land waarschijnlijk veelvuldig voorkomt. In Noord-Ierland heeft zo'n 60% van de schapen er last van. 
De aandoening lijkt op de bij runderen voorkomende witte-lijn defecten. De wand van de klauw laat als het ware los. Tussen de klauw en de klauwwand kan daardoor vuil terecht komen, waardoor de klauw vatbaarder wordt voor secundaire infecties. Aanvankelijk is het schaap niet kreupel. Tegen de tijd dat dat wel het geval is, heeft de wand over een groot deel losgelaten. Het wegsnijden van het losse gedeelte is dan noodzakelijk. Schapen reageren daarop vrij gauw met herstel, als men tenminste het losgelaten deel nauwkeurig wegsnijdt tot daar waar het wandhoorn nog wel verbinding maakt met de klauw. Anderzijds dient vermeld te worden, dat aangetaste dieren nogal eens terugvallen, opnieuw kreupel geraken.
De oorzaak van deze aandoening is nog niet achterhaald. Vermoed wordt, dat drie factoren een rol spelen; genetica, voeding en gewicht. Wat ons betreft kan daar 'het weiden op drassig land' aan toegevoegd worden.