Vruchtbaarheidsbegeleiding

Een goede vruchtbaarheidsbegeleiding is op het moderne melkveebedrijf van groot belang en volgens ons niet te vervangen door welke (elektronische) apparatuur dan ook.

Met behulp van echografie kunnen niet alleen drachtigheden (ook tweelingdrachten) worden vastgesteld, ook afwijkingen aan de eierstokken en baarmoederonstekingen kunnen gediagnosticeerd worden.

Koeien die in aanmerking komen om te laten scannen, zijn: verse koeien, koeien die de eerste 60 dagen na afkalven niet tochtig zijn gezien, koeien die herhaaldellijk zijn teruggekomen en koeien die onregelmatig tochtig zijn.

Wanneer bij de vruchtbaarheidsbegeleiding blijkt, dat op uw bedrijf bepaalde problemen vaker voorkomen dan gemiddeld, dan kan naar oplossingen gezocht worden. In eerste instantie gaat het dan om behandeling van de betreffende koeien, aan de hand van bijvoorbeeld M.P.R. uitslagen kunnen vervolgens meer preventieve maatregelen worden genomen.

De meest voorkomende afwijkingen bij de ons aangeboden koeien zijn: inactiviteit, cystes en baarmoederontsteking.

Hoewel dit compleet verschillende problemen zijn, die allemaal hun eigen, specifieke therapie verlangen, manifesteren deze koeien zich vaak als dieren die niet tochtig worden.Cysteuze koeien

Cysteuze koeien worden ook wel eens 'bruls' genoemd. Slechts 20% van de koeien met een cyste is daadwerkelijk bruls, 80% laat geen tocht zien. We onderscheiden twee typen cysten. Het onderscheid tussen beide is uitsluitend te maken met behulp van echografie. Folliculaire cysten zijn de grote, met vocht gevulde blazen, die wij vaak vaginaal 'aanprikken' en leeg laten lopen.
Steeds vaker zien we ook, met name op hoog productieve bedrijven, koeien met luteale cysten. Deze koeien vragen om een andere aanpak.