Neospora

Neospora is geen bacterie of virus, maar een kleine parasiet. Bij geinfecteerde koeien geeft deze geen verschijnselen, behalve een verhoogde kans op abortus. Het afsterven van de vrucht kan op elk moment van de dracht optreden.
Een koe kan op twee manieren besmet worden:

 

Vertikaal

Van koe naar kalf tijdens de dracht. Een besmette koe zal hierdoor in de meeste gevallen een besmet kalf op de wereld zetten.

Besmette koeien zijn vaak in familielijnen te vinden: de infectie heeft zich gedurende jaren steeds van moeder op dochter doorgegeven.


Horizontaal

1. bij een pas geboren kalf door opname van biest van een besmette koe
2. via een hond

Een hond kan door het eten van besmet materiaal (vruchtwater, nageboorte, verworpen vrucht) geinfecteerd worden met de Neospora-parasiet. Na enige tijd gaat de hond via de ontlasting parasieten uitscheiden. Deze kunnen via besmet water of voer weer door nieuwe koeien worden opgenomen.
De infectie kan nooit rechtstreeks van koe naar koe worden overgedragen! Er is altijd een hond als tussengasheer nodig.Ook de hond kent de vertikale besmetting van het teefje naar haar pups.

Besmette koeien zijn vaak in leeftijdsclusters te vinden: dit hangt samen met de gezamenlijke huisvesting en voeding van de leeftijdsgroepen.


neospora cyclus verbeterd.jpg

Diagnose

Bloed van koeien op antistoffen Neospora. Besmette koeien hebben levenslang antilichamen in het bloed.
Het onderzoeken van de hond wordt afgeraden vanwege de hoge onbetrouwbaarheid van de uitslag.

 

Therapie

Er is geen therapie voor met Neospora besmette koeien of honden. Om op den duur vrij te kunnen worden van Neospora is het belangrijk de besmette dieren op te sporen. Dit kan enerzijds door alle dieren bloed te tappen en zo te kijken hoe de infectie zich door de kudde heeft verspreid.
Bij minder acute problemen is het ook mogelijk steeds de verwerpers op Neospora te onderzoeken. Aan de hand van deze uitslagen zijn wellicht besmette familielijnen of besmette jongvee-cohorten te achterhalen.

Besmette koeien hoeven niet direct te worden opgeruimd. Er moeten uiteraard geen directe nakomelingen van worden aangehouden! (insemineren met een Belgisch blauwe stier)
Nakomelingen verkregen via ET uit een niet-besmette ontvangster zijn wel goed.
Met een besmette hond moet niet meer gefokt worden.

Meer informatie hier.