Rundvee

Wij proberen onze rundveebedrijven met gericht advies en een no-nonsense aanpak te verbeteren.
Veehouders die kiezen voor vaste bedrijfsbegeleiding (minimaal eens per 6 weken) ontvangen korting op het uurtarief en een korting op de geleverde medicijnen.


 

Rund

Runderen.jpg


Veehouderij Nieuws
Actueel nieuws van Nieuwsgrazer.nl

RSS
Er is een ongeldige rss feed opgegevenContact

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 tot 16.30 uur.
’s morgens: tussen 8-9 uur telefonisch spreekuur voor o.a.

  • aanvragen van visites
  • bestellen medicijnen
  • behandel advies

In het dekseizoen (april t/m augustus) dagelijks (maandag t/m zondag) tussen 8 en 9 uur ‘s morgens open spreekuur vruchtbaarheidsbegeleiding paard op de praktijk.

Adres:
Diergeneeskundig Centrum De Greidhoeke
Tjerkwerderweg 3
8701PK Bolsward

Algemeen telefoonnummer:       
0515-573062

Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten is er een dienstregeling in samenwerking met “Dierenartsenpraktijk Wommels” en “Dierenartsenpraktijk De Dijken” uit Witmarsum.

Email adres:
info@degreidhoeke.nl