Home

Welkom bij Dierenartsenpraktijk “De Greidhoeke”

De Greidhoeke is het gebied gelegen tussen de steden Franeker, Leeuwarden, Sneek en Bolsward. Het gebied staat bekend om haar uitgestrekte weidelandschap en rijke terpdorpen. Als praktijk zijn we veelal in dit gebied actief, maar we komen ook in andere delen van Friesland. Het praktijkgebouw bevindt zich aan de weg tussen Bolsward en Tjerkwerd.
Onze praktijk richt zich voornamelijk op paarden en landbouwhuisdieren en heeft daarbij een gecertificeerd dek- en KI-station voor alle hengsten.

Onze dierenartsen staan dag en nacht klaar voor de zorg van uw paard, rund, schaap of geit. We streven naar een klantgerichte, laagdrempelige en kwalitatief goede aanpak.

Like ons ook op Facebook & Instagram en blijf op de hoogte! www.facebook.nl/dgcdegreidhoeke & www.instagram.com/dgcdegreidhoeke

 logo aeqor.jpg

logo hengstenhouderij.jpg

Contact

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 tot 16.30 uur.

’s morgens: tussen 8-9 uur telefonisch spreekuur voor o.a.

  • aanvragen van visites
  • bestellen medicijnen
  • behandel advies

In het dekseizoen (april t/m augustus) dagelijks (maandag t/m zondag) tussen 8 en 9 uur ‘s morgens open spreekuur vruchtbaarheidsbegeleiding paard op de praktijk.

Adres:
Diergeneeskundig Centrum De Greidhoeke

Tjerkwerderweg 3a
8701PK Bolsward

Algemeen telefoonnummer:
0515-573062

Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten is er een dienstregeling in samenwerking met Dierenartsen Praktijk It Griene Hert in Wommels/Witmarsum.

Fax:       

0515-580286

Email adres:
info@degreidhoeke.nl