Contact


Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 tot 16.30 uur.
’s morgens: tussen 8-9 uur telefonisch spreekuur voor o.a.

  • aanvragen van visites
  • bestellen medicijnen
  • behandel advies

In het dekseizoen (april t/m augustus) dagelijks (maandag t/m zondag) tussen 8 en 9 uur ‘s morgens open spreekuur vruchtbaarheidsbegeleiding paard op de praktijk.

Adres:
Diergeneeskundig Centrum De Greidhoeke
Tjerkwerderweg 3a
8701 PK  Bolsward

Algemeen telefoonnummer:       
0515-573062

Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten is er een dienstregeling in samenwerking met Dierenartsenpraktijk Wommels en Dierenartsenpraktijk De Dijken uit Witmarsum.

Fax:       
0515-580286

Email adres:
info@degreidhoeke.nl

Rekeningnummer:
NL05 RABO 0132865327